"Ինտերնետ Հանրություն" (ԻՀ) ՀԿ-ն տեղական ինտերնետ համայնքի շահույթ չհետապնդող ՀԿ է: ԻՀ ՀԿ-ի անդամները հիմնականում ԻԾՄ-ների, համալսարանների, գրադարանների, ակադեմիայի, հետազոտական և դպրոցական ցանցերի, տարածաշրջանային ինտերնետ օգտագործողների խմբերի նարկայացուցիչներ են, ինտերնետից անհատ օգտվողներ, ինչպես նաև կառավարության աշխատակիցներ:

ԻՀ ՀԿ-ն Հայաստանյան Ինտերնետ տիրույթի ղեկավարն է: ԻՀ ՀԿ–ի նաղագահ` Իգոր Մկրտումյանը, հանդիսանում է Հայաստանյան Ինտերնետ տիրույթի (AM TLD) վարչական կոնտակտը: Հայաստանյան Ինտերնետի տեղեկատվական կենտրոնի (AMNIC) ղեկավար Հրանտ Դադիվանյանն հանդիսանում է Հայաստանյան Ինտերնետ տիրույթի տեխնիկական կոնտակտը: Հայաստանյան Ինտերնետի տեղեկատվական կենտրոնը
Հայաստանյան Ինտերնետ տիրույթի ռեգիստրն է: ԻՀ ՀԿ–ի  վարչության անդամ Գագիկ Գրիգորյանը (ՀՀ Տրանսպորտի և Կապի նախարարության վարչակազմի ղեկավար) GAC-ում (ICANN)  Հայաստանի ներկայացուցիչն է: