ԻՀ Հայաստան հատված
խորհրդի անդամներ

Անուն/ազգանուն
Անի Դալլաքյան
Աննա Կարախանյան
Արմեն Մուրադյան
Հրաչյա Ասցատրյան
Իգոր Մկրտումյան
Կարեն Երզնկանյան
Քրիստինա Բաբաջանյան
Լիաննա Գալստյան
Վահան Հովսեփյանը