Պահոց
Հայաստանի Ինտերներ օգտագործողների խումբը տեղեկագիր էր հրատարակում 1995-1998թթ:
Տեղեկագիրը պատմում է Հայաստանում Ինտերնետի զարգացման սկզբնական ժամանակաշրջանի մասին:

1994
N1
N1

1996
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N6a

1997
N1
N2
N2a
N3
N4
N5

1998
N1
N2
N3
N4
N5
N6

Արձանագրություններ

1994
N1
N2

1995
N1
N2

1996
N1
N2
N3
N4

1997
N1
N2

1998
N1
N2
N3

1999
N1
N2
N3
N4
N5

2000
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7

2001
N1
N2
N3
N4
N5

2002
N1
N2
N3
N4

2003
N1
N2
N3
N4
N5
N6

2004
N1
N2
N3
N3
N4
N5

2005
N1
N2
N3
N4

2006
N1
N2
N3
N4
N5

2007
N1
N2
N3
N4

2008
N1
N2
N3

2009
N1